”Var é publiken?” Undersökning av motiven bland Trelleborgs FF:s årskortsinnehavare

DSpace Repository

”Var é publiken?” Undersökning av motiven bland Trelleborgs FF:s årskortsinnehavare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Biärsjö, Martin
dc.date.accessioned 2020-10-15T11:19:46Z
dc.date.available 2020-10-15T11:19:46Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32933
dc.description Syftet är att undersöka motiven årskortinnehavare har till att besöka Trelleborgs FF:s hemmamatcher. Med hjälp av en enkätundersökning kommer årskortsinnehavare att undersökas och kategoriseras med hjälp av modellen Motivation scale for sport consumption. Empirin har samlats in genom enkätundersökning på Trelleborgs FF:s nuvarande årskortsinnehavare och sedan bearbetats genom det teoretiska ramverket. Trails och James (2001) Motivation scale for sport consumption (MSSC) var det teoretiska ramverk som låg till grund för den enkät som utformades för att undersöka motiven för Trelleborgs FF:s årskortsinnehavare. Denna studie visade att de mest betydande motivet till att besöka Trelleborgs FF:s hemmamatcher var, för årskortsinnehavarena, att de har en emotionell koppling till laget. När laget presterar bra känner årskortsinnehavarna en känsla av prestation. En star emotionell koppling till laget och klubben. En av de minst betydande aspekterna för för årskortsinnehavarna var hur matcheventet var utformat. Det fanns få skillnader mellan då olika åldersgrupperna som undersöktes i denna studie. De skillnader som hittades visade att den äldsta (>68år) och yngsta (16–30 år) åldersgruppen, tillskillnad från övriga åldersgrupperna, ansåg att den estetiska skönheten som förknippas med Trelleborgs FF:s hemmamatcher samt att utveckla kunskap om spelet var av betydelse. Utöver detta var motiven liknande oavsett åldersgrupp. Denna studie ger en indikation på att det finns potentiella årskortsinnehavare som uteblir på grund av matcheventets utformning. Potentiella årskortsinnehavare med andra motiv än de som idag besöker eventet. Matcheventet hade med fördel kunnat ändrats för att attrahera fler årskortsinnehavare. en_US
dc.description.abstract The purpose is to investigate the motives of season ticket holders to visit Trelleborg's FF home games. With the help of a survey, season ticket holders will be examined and categorized using the model Motivation scale for sport consumption. The data was collected through a survey of Trelleborgs FF:s current season ticket holders and then processed through the theoretical framework. Trails and James (2001) The Motivation Scale for Sport Consumption (MSSC) was the theoretical framework that formed the basis of the survey designed to examine the motives of Trelleborg's FF season ticket holders. This study showed that the most significant reason for visiting Trelleborgs FF:s home games was, for the season ticket holders, that they have an emotional connection with the team. When the team performs well, the season ticket holders feel a sense of accomplishment. A star emotional connection to the team and the club. One of the least significant aspects was, for the season ticket holders, how the match event was designed. There were few differences between the different age groups examined in this study. The differences found showed that the oldest (>68 years) and youngest (16-30 years) age groups, in contrary to the other age groups, considered that the aesthetic beauty associated with Trelleborgs FF:s home games and developing knowledge about the game of football was significant. In addition, the motives were similar regardless of age group. This study gives an indication that there are potential season ticket holders, with other motivational factors, that are absent due to the design of the match event. The match event could have been changed to attract more season ticket holders. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Trelleborgs FF, åskådare, årskortsinnehavare, MSSC, matchevent, fotboll en_US
dc.title ”Var é publiken?” Undersökning av motiven bland Trelleborgs FF:s årskortsinnehavare en_US
dc.title.alternative Where is the audience? Studie of the motives among Trelleborgs FF:s season ticket holders en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
dc.contributor.examiner Åkesson, Joakim
dc.contributor.supervisor Backman, Jyri
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Idrottsvetenskapligt program
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics