Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.

DSpace Repository

Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.
Author Badri Holmström, Danielle
Date 2019
Swedish abstract
Svensk diskrimineringslagstiftning slår fast att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Lagens tredje kapitel, kallat Aktiva åtgärder, syftar till att arbetet med antidiskriminering ska bedrivas i förebyggande syfte. Lagen reglerar både ett förbud mot diskriminering men även att diskriminering ska förhindras genom att det aktivt motarbetas. Denna uppsats undersöker aktiva åtgärder på två sätt. Analysen av aktiva åtgärders lagtext visar på att det är en symbolisk policy som präglas av hög otydlighet och vaga målsättningar. Två kommuners styrdokument analyseras därefter för att undersöka hur lagen implementerats utifrån deras arbetsgivarroll. Resultatet visar på skillnader i tillvägagångssätt mellan de två kommunala arbetsgivarna. Trots skillnaderna återfinns samma problematik; det finns en särkoppling av arbetsgivarnas formella och informella arbete med aktiva åtgärder samt att det senare är svår att utläsa vad det innebär.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject aktiva åtgärder
antidiskriminering
implementering
policy
förebyggande
arbetsgivare
Malmö stad
Lunds kommun
Handle http://hdl.handle.net/2043/32936 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics