Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.

DSpace Repository

Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Badri Holmström, Danielle
dc.date.accessioned 2020-10-16T06:42:29Z
dc.date.available 2020-10-16T06:42:29Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32936
dc.description Svensk diskrimineringslagstiftning slår fast att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Lagens tredje kapitel, kallat Aktiva åtgärder, syftar till att arbetet med antidiskriminering ska bedrivas i förebyggande syfte. Lagen reglerar både ett förbud mot diskriminering men även att diskriminering ska förhindras genom att det aktivt motarbetas. Denna uppsats undersöker aktiva åtgärder på två sätt. Analysen av aktiva åtgärders lagtext visar på att det är en symbolisk policy som präglas av hög otydlighet och vaga målsättningar. Två kommuners styrdokument analyseras därefter för att undersöka hur lagen implementerats utifrån deras arbetsgivarroll. Resultatet visar på skillnader i tillvägagångssätt mellan de två kommunala arbetsgivarna. Trots skillnaderna återfinns samma problematik; det finns en särkoppling av arbetsgivarnas formella och informella arbete med aktiva åtgärder samt att det senare är svår att utläsa vad det innebär. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv-SE
dc.subject aktiva åtgärder en_US
dc.subject antidiskriminering en_US
dc.subject implementering en_US
dc.subject policy en_US
dc.subject förebyggande en_US
dc.subject arbetsgivare en_US
dc.subject Malmö stad en_US
dc.subject Lunds kommun en_US
dc.title Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering. en_US
dc.title.alternative The law on active measures. A qualitative study on employers’ preventive anti-discrimination. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Hall, Patrik
dc.contributor.supervisor Hedin, Astrid
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 GPS
mahlocal.xprt.program Statsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics