Kultur som instrument i omvårdnaden av patienter

DSpace Repository

Kultur som instrument i omvårdnaden av patienter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kultur som instrument i omvårdnaden av patienter
Author Lundh, Peter
Date 2007
English abstract
Lundh, P. Culture as an instrument in caring for patients. A literature review. Degree Project, 10 credit points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2006. The aim of this study is to investigate the influence of culture on different groups of patients and to see how the nurse can use culture as an instrument in caring of patients. The method used, is a literature review of scientific articles in the databases: Pubmed, Cinahl, Psychinfo and EBSCO. The articles were examined according to Polit & Hunglers (2001) criteria for scientific articles. The results from the ten articles that was used show that interventions with culture have a positive effect on the groups examined. It also shows that a nurse with advantage can use culture as a tool in caring of patients. Conclusion: Nurses can intervene with culture as a complement to other treatment in caring of patients. More research is needed to specify what the best interventions are and to find evidence for the effects of different kinds of culture in caring of patients.
Swedish abstract
Lundh, P. Kultur som instrument i omvårdnaden av patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. Syftet med studien var att undersöka kulturens inverkan på olika patientgrupper och att se hur sjuksköterskan kan använda kultur som instrument i omvårdnaden av patienter. Metoden är en litteratursökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna: Pubmed, Cinahl, Psychinfo och EBSCO. Artiklarna granskades enligt Polit & Hunglers (2001) kriterier för vetenskapliga artiklar. Resultatet från de tio artiklar som använts visar att interventioner med kultur inverkar positivt på de grupper som undersökts. Det visar också att sjuksköterskan med fördel kan använda kultur som ett instrument i omvårdnaden av patienter. Slutsats: Sjuksköterskor kan intervenera genom att införa kultur som ett komplement till annan behandling i omvårdnaden av patienter. Mer forskning behövs för att specificera vilka de bästa interventionerna är och för att finna evidens för de olika kulturarternas inverkan i omvårdnaden av patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dans
estetik
konst
kultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/3333 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics