Sjukvårdspersonalens compliance gällande hygienrutiner

DSpace Repository

Sjukvårdspersonalens compliance gällande hygienrutiner

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjukvårdspersonalens compliance gällande hygienrutiner
Author Neptin, Martin ; Preigård, Angelica
Date 2007-01-18
English abstract
Cross infections cost 3,7 milliards Swedish crowns a year and affect 10 % of the patients who are treated for an acute disease. This is why it is important with a satisfactory hygiene in hospital treatment. The aim of this study was to assess how well nursing staff adhered to prescribed hygiene routines concerning hand hy-giene, jewellery, clothing and hair. The collection of data was made by a ques-tionnaire that was handed out at one medical clinic. The result was analysed with a quantitative method. The study showed high compliance but also that certain points need to be improved. Approximately 19 % consider that it was acceptable to wear engagement rings at work and 74 % change clothes daily. The motivation was that the access to clean clothes was insufficient. There were small differences between different categories of work and between the different wards.
Swedish abstract
Vårdrelaterade infektioner kostar årligen 3,7 miljarder kronor och drabbar 10 % av dem som ligger inne för akut sjukvård. Det är därför viktigt med en god vård-hygien. Syftet med studien var att undersöka hur väl vårdpersonal följer Handbo-ken för hälso- och sjukvård då gäller handhygien, smycken, klädsel och hår. Data-insamlingen skedde med hjälp av en enkät som delades ut på en klinik. Resultatet analyserades sedan kvantitativt och visade att compliance var hög över lag men att den på vissa punkter behövde förbättras. Det var ca 19 % som ansåg att det gick bra att använda släta ringar och 74 % bytte kläder dagligen vilket motiverades med att det inte fanns tillräcklig tillgång på rena kläder. Det visade sig att det fanns små skillnader mellan de olika yrkeskategorierna samt mellan de olika av-delningarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject compliance
enkät
hygien
vårdpersonal
vårdrelaterade infektioner
cross infection
health staff
hygiene
questionnaire
Handle http://hdl.handle.net/2043/3334 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics