Canadian natives from a post-colonial perspective in history textbooks

DSpace Repository

Canadian natives from a post-colonial perspective in history textbooks

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Canadian natives from a post-colonial perspective in history textbooks
Author Edin, Kristian
Date 2007
English abstract
The aim of this study is to examine the portrayal of Canadian Natives in Canadian history textbooks, through a postcolonial theory, to see if they contain bias or prejudices. With a qualitative method, and in comparison to previously conducted studies of textbook bias, four Canadian high-school history textbooks are analyzed. My conclusions show that textbooks are less bias than twenty years ago, but that they from a postcolonial theory perspective still carry tendencies of colonial conceptions.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka beskrivningen av kanadensiska urinvånare i kanadensiska historieläroböcker, från ett postkolonialt perspektiv,för att se om de innehåller någon form av fördomar. Med en kvalitativ metod,och i jämförelse med tidigare genomförda studier inom samma område, analyseras fyra kanadensiska historieläroböcker för gymnasinivå. mina sammanfattningar visar att läroböcker är mindre fördomsfulla idag än för tjugo år sedan, men från ett postkolonialt teoretiskt perpsektiv innehåller de fortfarande tendenser av en världsuppfattning som stammar från kolonialt tänkande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject aboriginals
canadian natives
postcolonialism
textbooks
Handle http://hdl.handle.net/2043/3370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics