Muntlig kompetens ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Muntlig kompetens ur ett elevperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Josefin
dc.date.accessioned 2007-01-25T09:27:05Z
dc.date.available 2007-01-25T09:27:05Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3385
dc.description Syftet med denna studie är att beskriva olika elevers syn på muntlig kompetens utifrån deras självbedömning, kommunikativa bakgrund och strategier för ökad muntlig kompetens. Min studie tar sin utgångspunkt i hermeneutisk teori, eftersom jag strävar efter att förstå hur elever upplever en del av sin verklighet och hur dessa upplevelser kan skilja sig åt mellan olika elever. Studien utgår från en kvalitativ ansats och åtta semistrukturerade intervjuer med elever från handelsprogrammet i årskurs tre på gymnasiet. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. I intervjusvaren går det att relatera elevers syn på muntlig kompetens främst till tryggheten i klassrummet och hos dem själva, möjligheterna att öva in en muntlig säkerhet i skolan och hemma, samt till möjligheten att få kunskap om hur de kan utvecklas till en bättre talare. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject kommunikation en
dc.subject talängslan en
dc.title Muntlig kompetens ur ett elevperspektiv en
dc.title.alternative Oral Proficiency from a Pupil Perspective en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics