Ska fritidspedagogen finnas med i barnens lek? -en undersökning om fritidspedagogens och barnens interaktion

DSpace Repository

Ska fritidspedagogen finnas med i barnens lek? -en undersökning om fritidspedagogens och barnens interaktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska fritidspedagogen finnas med i barnens lek? -en undersökning om fritidspedagogens och barnens interaktion
Author Dömötöri, Helena ; Hajny, Olga
Date 2007
Swedish abstract
Denna kvalitativa undersökning är baserad på intervjuer av fem stycken fritidspedagoger, sju stycken barngrupper samt fyra observationstillfällen. Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka och beskriva interaktionen mellan barn och fritidspedagog med fokus på leken. Våra frågor är: Hur kan leken se ut när fritidspedagogen är med i leken? Hur förändras leken när fritidspedagogen går ur leken? Vad anser fritidspedagogen är viktigt att förmedla till barnen? Hur upplever barnen fritidspedagogens deltagande i olika lekar? Utifrån vår undersökning, relevanta teorier och litteratur har vi försökt att få svar på våra frågeställningar. Vi har kommit fram till att det finns lekar där pedagogernas närvaro är önskvärd och lekar där barnen helst vill agera själva. Utifrån fritidspedagogernas svar har vi sett en tydlig fokusering på barnens sociala kompetens. Med detta menar de att barnen ska kunna umgås socialt med andra barn och vuxna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritidspedagog
lek
fritidshem
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/3387 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics