Problematisering av maskulinitet i gymnasieskolans jämställdhetsarbete

DSpace Repository

Problematisering av maskulinitet i gymnasieskolans jämställdhetsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problematisering av maskulinitet i gymnasieskolans jämställdhetsarbete
Author Carlsson, Mirjam ; Winqvist, David
Date 2007-01-26
Swedish abstract
Carlsson, Mirjam & Winqvist, David. (2007). Problematisering av maskulinitet i gymnasieskolans jämställdhetsarbete (Problemizing masculinity in gender equality work in upper secondary school). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka om maskulinitet och pojkar som grupp problematiseras i gymnasieskolornas jämställdhetsarbete och i så fall hur. Dels undersöks om detta sker i det konkreta arbetet och dels vad det finns för tankar kring pojkar och maskulinitet hos dem som arbetar med jämställdhetsfrågor på gymnasieskolan. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om skolors jämställdhetsarbete samt litteratur som behandlar de skillnader som finns mellan pojkar och flickor i skolan. Arbetet har sin utgångspunkt i teorin om genussystemet. Undersökningen består av intervjuer av sju personer som alla på ett eller annat sätt är jämställdhetsansvariga på en gymnasieskola. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att maskuliniteten till stor del problematiseras i intervjupersonernas resonemang om jämställdhetsproblem och önskade åtgärder till dessa. Dessutom finns det insatser inriktade på pojkar i det jämställdhetsarbete som bedrivs i undervisningen. Däremot problematiseras inte maskuliniteten i det projektbetonade arbete som finns på skolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject jämställdhet
maskulinitet
jämställdhetsarbete
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics