Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal

DSpace Repository

Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Sara
dc.contributor.author Kristensson, Lina
dc.date.accessioned 2007-01-26T12:42:22Z
dc.date.available 2007-01-26T12:42:22Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3410
dc.description Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vetenskaplig kunskap om hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot handhygien. Resultatet baseras på 10 st vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att sjukvårdspersonal har en positiv attityd till handhygien vid patientkontakt eller vid exposition av kroppsvätska. Däremot finns en negativ attityd vid användandet av handskar, tro att handhygien orsakar hudirritation och när handhygiensmedel ej finns lättillgängligt. Personalens attityder påverkas av vilken kunskap de har och deras arbetsledares åsikter gällande handhygien. Slutsatsen är att personalen behöver ökad kunskap inom detta ämne för att därmed påverka deras attityder och hur de utför handhygien. Ytterligare forskning kring sjukvårdspersonals attityder gentemot handhygien behövs och då mer inriktad på enskilda yrkeskategorier för att kunskapsutbildningar ska kunna anpassas till specifika behov. en
dc.description.abstract The aim of this study was to compile scientific knowledge of health personnel’s attitudes towards hand hygiene. The result is based on 10 scientific articles. The result shows that health personnel have a positive attitude toward hand hygiene when contact with patients or exposure of body fluids. On the other hand, negative attitude are shown when using gloves, believes that hand hygiene causes skin irritation or when hand disinfection is not easily accessible. Personnel’s knowledge and their superior’s opinions about hand hygiene have an effect on the personnel’s attitude. The summary is that more knowledge among the personnel is needed to change their attitudes and behaviour of hand hygiene. More research about health personnel’s attitudes towards hand hygiene are even needed in a more specific way where different professions attitudes are investigated, so that education can adjust to their particular needs. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject attityd en
dc.subject attitude en
dc.subject följsamhet en
dc.subject compliance en
dc.subject handhygien en
dc.subject hand hygiene en
dc.subject kunskap en
dc.subject knowledge en
dc.subject riktlinjer en
dc.subject guidelines en
dc.subject sjukvårdspersonal en
dc.subject health personnel en
dc.title Attityder och följsamhet vid handhygien hos sjukvårdspersonal en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics