Pedagogers tankar om jämställdhetsarbete i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers tankar om jämställdhetsarbete i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar om jämställdhetsarbete i förskolan
Author Ismail Abdulkarim, Amna ; Sánchez López, Bárbara
Date 2007-01-29
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta reda på vad pedagogerna har för uppfattning kring jämställdhet och hur de jobbar för att främja jämställdhet i förskolan. Vilka är pedagogernas tankar och känslor kring jämställdhet? Hur arbetar pedagogerna och vilka strategier använder de för att främja jämställdhet i förskolan? Vilket inflytande har pedagogens insatser i främjandet av medvetenhet kring begreppet jämställdhet som en del av barnens lärande och utveckling? Utgör våra huvudfrågeställningar i denna studie. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om könsidentitet och könsroller samt presenterar teorierna om könsutveckling: den psykoanalytiska teorin, den socialinlärningsteorin, den kognitiva teorin och den interaktionistiska teorin. Utifrån kvalitativa intervjuer med sex pedagoger kommer vi att tydliggöra deras syn, tankar och insatser kring jämställdhet i förskolan. Vi har kommit fram till att pedagogerna har en god inblick i jämställdhetsfrågor och ganska homogen uppfattning. Det görs praktiska insatser för att främja jämställdhet och de intervjuade uppvisar ett genuint engagemang. Effekten av deras jämställdhetsarbete betraktas med ett långsiktigt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Jämställdhet
Jämställdhetsarbete
Könsroller
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/3431 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics