Problembaserat lärande i de tidiga skolåren

DSpace Repository

Problembaserat lärande i de tidiga skolåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problembaserat lärande i de tidiga skolåren
Author Carlsson, Håkan
Date 2007
Swedish abstract
Mitt intresse för PBL (problembaserat lärande) som arbetsform, och hur skolbarn i de tidiga åldrarna kan utvecklas med hjälp av detta sätt att arbeta har inspirerat mig att i mitt examensarbete skriva om detta. Jag ville också ta reda på ifall elever i de tidigare skolåren, och i detta fallet elever i årskurs 1, kunde arbeta problembaserat där moment ingår såsom ansvar för det egna kunskaps-inhämtandet, träning att arbeta i grupp samt medinflytande. Det PBL-arbete som beskrivs och presenteras i uppsatsen har genomförts med elever i årskurs 1 på en skola i Lund under vårterminen 2003. Jag vill poängtera och betona att det är lärandeformen som sådan samt eleverna som studeras i examensarbetet, inte mitt sätt att leda eller styra arbetet. Resultatet av undersökningen visar att elever i årskurs 1 på ett alldeles utmärkt sätt klarar av att genomföra och sedan redovisa ett PBL-arbete. Vad som däremot framkommit under studien bl a genom intervjuer med olika grundskollärare, och som är beklagligt speciellt med tanke på att PBL inte är något nytt fenomen utan har en över trettio år lång historia, är att problembaserat lärande nästan inte alls förekommer i årskurserna 1 till 3. Eftersom uppsatsen fokuserar på skolelever i de tidiga skolåren och hur de kan arbeta problembaserat förklaras inte arbetsgången vid PBL-arbete speciellt detaljerat. För närmare studium av PBL som arbetsform rekommenderas boken Problembaserat lärande. Liber 1997.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Delaktighet,
gemenskap och utveckling,
problembaserat lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3445 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics