Kartläggning av NO i förskola och de tidigaste skolåren

DSpace Repository

Kartläggning av NO i förskola och de tidigaste skolåren

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kartläggning av NO i förskola och de tidigaste skolåren
Author Löfgren, Tommy ; Pennanen, Nina
Date 2007-01-31
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att kartlägga vilken NO-undervisning som bedrivs från förskola upp till skolår 3. Bakgrunden till detta ligger dels i den erfarenhet vi har av NO-undervisning på våra partnerskolor, dels i forskning som visar att intresset för NO sjunker med stigande ålder. Lärarnas intresse för NO ser vi som den viktigaste faktorn för att barnens intresse för NO skall ökas eller bibehållas upp i åldrarna. Vi gjorde en enkätundersökning, där 57 lärare fick besvara frågor angående bland annat vilka arbetssätt de använder, syften med NO-undervisningen, i vilken ålder de anser att de kan starta med NO och intresse för forskning i naturvetenskap, teknik samt dess didaktik. Vi finner att lärarna menar att de har ett intresse för NO, både i allmänhet och som skolämne. De anser däremot att det finns brister i ämneskunskaper, utrustning och tid. Vi ser också att många lärare känner att de saknar stöd, i sin NO-undervisning, från skolledning och kommun. Här tror vi mycket kan göras för att hjälpa lärarna att förbättra sin NO-undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
didaktisk forskning
enkät
förskola
grundskolans tidigare år
kartläggning
lärarattityder
naturvetenskap
NO-undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3450 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics