MFF:s fotbollsakademi - en undersökning av en annorlunda skolmiljö

DSpace Repository

MFF:s fotbollsakademi - en undersökning av en annorlunda skolmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MFF:s fotbollsakademi - en undersökning av en annorlunda skolmiljö
Author Rydberg, Johan ; Sundblad, Fredrik
Date 2007
Swedish abstract
Vi är båda intresserade av profilämnen i skolan och hur dessa integreras i undervisningen. När vi hörde talas och kom i kontakt med Malmö FF:s fotbollsakademi bestämde vi oss för att studera fenomenet närmare. Skolans elever med blandad etnisk bakgrund och deras intresse för fotboll ledde oss fram till att vi frågade oss hur en sådan skola fungerar och hur eleverna påverkas av skolans miljö. Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ studie om hur miljön på Malmö FF:s fotbollsakademi påverkar eleverna utifrån Pierre Bourdieus teorier om habitus och socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Vårt syfte är att beskriva och dokumentera inverkan den unika miljön, sett ur etnicitet-, klass- och genusperspektiv, som Malmö FF:s fotbollsakademi har på de elever som går där. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. På detta har vi sedan applicerat Pierre Bourdeius teorier om habitus och existensbetingelser. Vår huvudfråga är: Hur bidrar verksamheten i fotbollsakademien till att förändra elevernas habitus och existensbetingelser utifrån Bourdieus teorier? De som deltagit i undersökningen är personal och elever på akademien. I vår undersökning går det att läsa att den miljö som akademien erbjuder har till stora delar positiv inverkan på elevernas habitus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fotboll
etnicitet
klass
genus
habitus
särundervisning
profilämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/3485 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics