KAN JAG FÅ DITT HJÄRTA?

DSpace Repository

KAN JAG FÅ DITT HJÄRTA?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KAN JAG FÅ DITT HJÄRTA?
Author Hellström, Jeanette ; Larsson, Hans
Date 2006
English abstract
The aim of this literature review is to highlight nurse’s experience of and attitudes towards organ donation. A donation process starts with bereavement and ends with transplantation and hopefully a chance to a new life. Several relatives can find comfort in knowing that their loved one has helped give life to another human being. Sweden has a low rate of available medically suited donors. During 2005, 128 donors died in Sweden and in September 2006 a total of 571 patients were waiting for one or several organs for transplant. The nurse is a critical link between the family and the transplant team with the ability to identify potential donors. Nurse’s can feel a discomfort when approaching families in grief, which can be because they believe that they add to the distress. To make nurses feel comfortable in the stressful situation and to give them the needed tools to approach families with the question about donation, there must be support and education for them.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av och attityder till organdonation. En donationsprocess börjar med ett dödsfall och slutar med en transplantation och förhoppningsvis en chans till nytt liv. Många anhöriga kan känna det som en tröst i sorgen att deras anhörige har hjälpt till att ge liv åt någon annan människa. Sverige har låga siffror av tillgängliga medicinskt lämpliga donatorer. Under 2005 avled 128 donatorer i Sverige och i september 2006 väntade 571 personer på ett eller flera organ. Sjuksköterskan är en kritisk länk mellan familjen och transplantationsteamet med möjlighet att identifiera potentiella organdonatorer. Sjuksköterskor kan känna en olust inför att närma sig anhöriga till avlidna, vilket kan bero på att man tror att detta tillför mer sorg i den ofta krisfyllda och chockartade situationen. För att sjuksköterskor som arbetar med dessa frågor skall känna sig bekväma i situationen och våga ta frågan till de anhöriga så måste det finnas support för dem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
sjuksköterskors attityder
organdonation
donator
donation
upplevelser
anhöriga
Handle http://hdl.handle.net/2043/3544 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics