Med Hamlet och Freud på nattduksbordet - En studie i gymnasieelevers meningsskapande

DSpace Repository

Med Hamlet och Freud på nattduksbordet - En studie i gymnasieelevers meningsskapande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Med Hamlet och Freud på nattduksbordet - En studie i gymnasieelevers meningsskapande
Author Linnér, Bengt ; Westerberg, Boel
Date 2006
Swedish abstract
Baksidestext: – Varför ska man läsa Hamlet? – Det är väl litteratur? Shakespeare är ju känd! Han ska vi läsa! Så svarar en gymnasieelev på frågan om varför man ska läsa Hamlet. Våren 2005 följde Bengt Linnér och Boel Westerberg arbetet med Shakespeares klassiska drama Hamlet i en samhällsvetarklass. Inom ramen för en samverkan mellan tre ämnen skulle eleverna utöver att läsa Hamlet på svensklektionerna också studera Shakespeares samtid i ämnet engelska och Freuds teorier i psykologi. Vad hände? Med hjälp av aktuell kunskaps- och lärandeteori närmar sig Bengt Linnér och Boel Westerberg svar på vad som kan hända i en komplex lärandesituation. De skriver om vilket lärande som möjliggörs och vilket meningsskapande som förhindras. I studien intresserar sig författarna för det kulturellt heterogena klassrummet och vad det betyder för lärarnas val av innehåll. Hamlet och Freud hör till kanon i västvärlden. Vad betyder det att många elever har sina rötter i andra kulturer? Varför upplevs Freud som så svår? Får eleverna hjälp att utforska sig själva och sin värld genom detta läsande? Vad händer i ett konkret klassrumsarbete? Sysslar man med det gamla vanliga eller händer det något nytt? Vad säger eleverna? Vad säger lärarna? Vad säger forskarna?
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;6
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/3688 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...3688 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics