En möjlighet - Kvalitetsredovisning som ett redskap för specialpedagogen

DSpace Repository

En möjlighet - Kvalitetsredovisning som ett redskap för specialpedagogen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En möjlighet - Kvalitetsredovisning som ett redskap för specialpedagogen
Author Klintin, Elisabeth ; Ljung, Yvonne
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om förskolans/skolans kvalitetsredovisningar kan användas av specialpedagogen som ett redskap för att synliggöra behovet av den specialpedagogiska kompetensen i verksamheterna, utifrån examensordningen. I vårt arbete har vi använt oss av dokumentanalys som metod. Vi har läst kvalitetsredovisningar från två olika kommuner från förskola och och skola F-6. Dessa har bearbetats enskilt av var och en utifrån kriterier som vi innan bestämt. Vi har dels analyserat innehållet och dels gjort en jämförelse mellan kvalitetsredovisningarna från förskolor och skolor i kommunerna. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att kvalitetsredovisningar kan vara ett bra redskap för specialpedagogen att synliggöra behovet av den specialpedagogiska kompetensen utifrån examensordningen. Vi kan även utläsa att specialepdagogens tre kompetenser, undervisning genom handledning, utredning och utveckling behövs i olika omfattning, inom olika områden i de båda verksamheterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvalitetsredovisning
kvalitet
specialpedagog
kompetens
examensordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3733 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics