Elever arbetar med kartan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever arbetar med kartan
Author Jönsson, Daniel ; Kempe, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att bilda oss en uppfattning om hur elever i årskurs nio arbetar med och tolkar kartan när de är sammansatta i grupp. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av videoobservationer samt läst in oss på relevant litteratur kring ämnet. Våra resultat från undersökningen visade att eleverna klarar av att använda kartan som redskap i skolan och ett flertal av eleverna visade prov på verklighetsanknytning i sina resonemang. Vidare såg vi att endast ett fåtal elever lyckades använda sig av någon form av termspråk i sina diskussioner. När vi studerade samarbetet eleverna emellan visade det sig att deras roller är väl utstakade och lätta att följa. De brister eleverna visade sig ha med kartan som redskap bekräftar tidigare forskningsresultat, dock anser vi att de elever vi observerat inte har några större svårigheter att använda sig av kartan som redskap i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Denvermetoden
geografi
grupprocess
karta
kartkunskap
termspråk
verklighetsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3740 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics