Lärares val av arbetsmetod - Teacher´s choice of work method

DSpace Repository

Lärares val av arbetsmetod - Teacher´s choice of work method

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares val av arbetsmetod - Teacher´s choice of work method
Author Meinert, Marina ; Wållringer, Dan
Date 2007-02-27
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur några lärares kunskaper, erfarenheter, uppfattningar och deras egna sätt att lösa uppgifter påverkar deras val av arbetsmetod i klassrummet. Vi intervjuade lärare med olika bakgrunder och metoden vi använde för att komma fram till vårt resultat var kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att lärarna i undersökningen vill arbeta undersökande för att skapa relationell förståelse hos eleverna men klarar inte alltid av det då de själva saknar tillräckliga ämneskunskaper för detta. Utifrån resultatet kunde vi dra slutsatsen att lärarnas ämneskunskaper är avgörande för vilka arbetsmetoder de använder även om arbetsmetoderna inte stämmer överens med deras uppfattningar om hur god matematikundervisning bör vara.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förståelse
lärares bakgrund
arbetsmetod
attityder
instrumentell
lärares erfarenhet
lärares kunskap
matematik
matematikundervisning
planering
relationell förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/3745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics