Levande läromedel

DSpace Repository

Levande läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Levande läromedel
Editor Johansson, Roger ; Berggren, Lars
Date 2006
Swedish abstract
Baksidestext: Det bedrivs ett omfattande pedagogiskt arbete på museer, arkiv och bibliotek runt om i Skåne. För att fördjupa arkiv- och museipedagogernas didaktiska kompetens skapades kursen Levande läromedel – kulturarvspedagogik. Kursen är ett samarbete mellan Lärarutbildningen vid Malmö högskola, Statens Kulturråd och museer och arkiv i Skåne. I denna antologi, med förord av historikerna Lars Berggren vid Lunds universitet och Roger Johansson vid Malmö högskola, presenteras de utvecklingsarbeten som kursdeltagarna genomfört tillsammans med skolor i regionen.Utvecklingsarbeten som bland annat handlar om hur lärare kan använda museer som läromedel på egen hand, hur arkiv, bibliotek och hembygdsföreningar kan vara en resurs för skolan för att levandegöra lokal historia, hur man kan inspirera lärare och elever till att använda sig av utomhusmiljöer i undervisningen. Innehåll: Pia Sander och Karin Sjöberg: Vägar till lokal historia / Kristina Bakran och Yvonne Sandberg: Använd museet som läromedel / Angelica Bondesson och Annika Hansson Moberg: Underbara fasansfulla människa / Ulf Bergendorff, Kerstin Martinsdotter och Samuel Thelin: Både damm och kufar / Lena Sundgren-Brorsson, Rosi Gerlach, Birgitta Liljeqvist och Anneli Oxenstierna: History and her-story / Karin Hjelmér, Pelle Johansson, Fredrik Nihlén, Ricky Wrentner: Träd och trä / Marianne Bomgren, Helen Hasslöf och Maria Jiborn: Klassens alla uterum
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;nr. 3
ISSN 1101-7643
Pages 202
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/3791 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...3791 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics