Skolans syn på särbegåvade elever

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans syn på särbegåvade elever
Author Berggren, Vickie ; Lindskog, Bo
Date 2007
English abstract
Schools views on gifted children.
Swedish abstract
Hur ser lärare och skolledare på de särbegåvade eleverna och hur beskrivs dessa elever i skolan? Fyra skolors syn på särbegåvade elever. Med särbegåvad menar vi de högpresterande elever i skolan, som har en extra begåvning i ett eller flera ämnen. Vi utgick ifrån skolledares och lärares syn på dessa elever. Vårt resultat visade att alla intervjupersoner ansåg att alla elever i skolan har någon form av begåvning. De särbegåvade eleverna är oftast självgående och det är lärarna själva som ska ansvara för, ta hand om och hjälpa de särbegåvade eleverna i deras utveckling i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Särbegåvade
högpresterande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics