Attityder till matematik hos grundskoleelever i de senare åren

DSpace Repository

Attityder till matematik hos grundskoleelever i de senare åren

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till matematik hos grundskoleelever i de senare åren
Author Persson, Mattias
Date 2007
English abstract
My examination concentrate on the student’s attitudes, experiences and understanding of the teaching in school. I also examinated what the students consider to be the best that can be done to get more motivation for approved grades in mathematics. The examination also tries to explain the special teachers function in the work with mathematics. Qualitative interviews with two groups of student were done. The pupils in my examination had experiences of a traditional mathematic education with calculation, reviews on the board and test. The students consider that mathematics, as a subject was interesting and very important. After all they were fairly negative to the subject because of the tests and they were not satisfied with their achievements. Researchers agrees that self-esteem and faith to your ability is important for knowledge development in mathematics. For the students the grades were an anxiety and stress element, in both groups. The teacher showed to be important for the pupils in the groups. Earlier research shows that education affects the student’s attitudes, self-esteem and achievements in mathematics. The students consider that a good math teacher explain understandable and give enough with time and help those who need extra support.
Swedish abstract
Min undersökning inriktar sig på elevernas attityder, upplevelser och uppfattningar av undervisningen i skolan och vad eleverna anser vara det bästa som kan göras för att fler skall få godkänt betyg i matematik. Undersökningen försöker också klargöra specialpedagogers funktion i arbetet med matematik. Kvalitativa intervjusamtal med två elevgrupper genomfördes. Eleverna i min undersökning hade upplevt en traditionell matematikundervisning med räkning, genomgång på tavlan och prov. Eleverna ansåg att matematik som ämne var intressant och mycket viktigt. De var trots allt ganska negativa till ämnet på grund av proven och de var missnöjda med sina prestationer i matematik. Forskare är överens om att självkänsla och tilltro till sin förmåga är viktigt för kunskapsutvecklingen i matematik. För eleverna var betygen ett oros- och stressmoment, i båda grupperna. Läraren visade sig vara viktig för eleverna i grupperna. Tidigare undersökningar visar att undervisningen påverkar elevens attityder, självkänsla och prestationer i matematik. Eleverna ansåg att en bra matematiklärare förklarar så att eleverna förstår och ger tillräckligt med tid och hjälper dem som behöver extra stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd, betyg, lärare, matematik, prestation, prov, självkänsla, specialpedagog, tilltro, undervisning, upplevelse.
Handle http://hdl.handle.net/2043/3849 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics