Barns lek i förskolan och den professionella pedagogen

DSpace Repository

Barns lek i förskolan och den professionella pedagogen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lek i förskolan och den professionella pedagogen
Author Carming, Anna
Date 2007-03-13
Swedish abstract
I detta examensarbete presenterar jag olika pedagogers sätt att se på barnen i deras fria lek. Jag utforskar vad pedagogerna ser i leken och hur de ser på barnens färdigheter och andra kunskaper som barnen förmedlar i den fria leken. Detta för att slutligen kunna analysera varför och vilka skillnader det finns i deras tolkningar. Skiljer sig pedagogernas uppfattningar om barnens lek beroende på om de observerade barnen är kända eller okända för dem sedan tidigare?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fri lek
kunskap/färdighet
utveckling
lärande
professionalism
Handle http://hdl.handle.net/2043/3860 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics