Hur konstruerar flerspråkiga barn sina identiteter?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur konstruerar flerspråkiga barn sina identiteter?
Author Rabiei, Haleh ; Kuseta, Sara
Date 2007-03-13
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få en insyn i flerspråkiga barns erfarenheter kring deras språk och identitet.Vi har utgått från hur flerspråkiga barn upplever sitt språk relaterat till sin identitet i samspel med föräldrar, lärare och kamrater. Barnen upplevde sin egen flerspråkighet som både ett hinder och en tillgång. I vissa sammanhang kände barnen sig utanför majoritetssamhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barnperspektiv
flerspråkighet
skola
identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics