Språkets inverkan på matematikinlärning hos tvåspråkiga elever

DSpace Repository

Språkets inverkan på matematikinlärning hos tvåspråkiga elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkets inverkan på matematikinlärning hos tvåspråkiga elever
Author Bajramovic, Kadira ; Colak, Robert
Date 2007-03-14
Swedish abstract
Skilda meningar råder om modersmålets roll i undervisningen. Syftet med studien var dels att undersöka hur elever använder modersmålet (bosniska) respektive svenska språket vid matematiska problemlösningar samt i vilken utsträckning modersmålet används i matematikundervisningen. Undersökningen var kvalitativ och metoderna som användes var observationer samt intervjuer av ett antal elever. Resultatet visade att de flesta eleverna har ett utvecklat vardagsspråk men saknar matematiska begrepp på båda språken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kodväxling
modersmål
svenska som andraspråk
transfer
vardagsspråket respektive skolspråket
Handle http://hdl.handle.net/2043/3886 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics