Synen på ämnet religionskunskap hos några elever, lärare och deras skolledare i de tidigare åren

DSpace Repository

Synen på ämnet religionskunskap hos några elever, lärare och deras skolledare i de tidigare åren

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Synen på ämnet religionskunskap hos några elever, lärare och deras skolledare i de tidigare åren
Author Olsson, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Min undersökning handlar om hur några elever, lärare samt skolledare ser på ämnet religionskunskap i de tidigare åren. Det jag vill ta reda på i den här uppsatsen är vad orsakerna kan vara till att detta ämne verkar ges litet utrymme i undervisningen. Jag vill också se om det möjligtvis har skett någon förändring i synen på religionskunskapsämnet hos de jag har intervjuat, där jag gör jämförelser i viss mån utifrån tidigare forskning som har haft sin utgångspunkt från Lgr80. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med några elever, lärare och deras skolledare för att försöka få fram hur de ser på ämnet religionskunskap. Jag har i avsnittet diskussion och slutsatser funderingar kring skolledarens inställning och hennes betydelse för ämnet i undervisningen i skolan. Hon menar, liksom en av lärarna att ordet religionskunskap leder tankarna till kristendomskunskap som man hade i tidigare läroplan (1962). Resultatet från intervjuerna pekar också på de svårigheter kring ämnet som kan uppstå, som att lärare kanske undviker att ta upp svåra saker till diskussion med sina elever. Detta kan vara några möjliga orsaker till den osäkra inställningen till religionskunskapen man verkar ha i skolan, bland både elever och personal. Nyckelord: religionskunskap, religionskunskapsundervisning, värdegrundsfrågor, tidigare åldrar och läroplaner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject religionskunskap
läroplaner
tidigare åren
Handle http://hdl.handle.net/2043/3894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics