Öppna laborationer - Om en kemilaboration i grundskolans senare år

DSpace Repository

Öppna laborationer - Om en kemilaboration i grundskolans senare år

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Öppna laborationer - Om en kemilaboration i grundskolans senare år
Author Claesson, Hanna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en öppen laboration kan påverka elever i grundskolans senare år. Undersökningen syftar till att se om man kan förändra elevers arbetssätt med en öppen laboration och vilken attityd elever har till öppna laborationer samt att undersöka om det finns någon särskild grupp med elever som främjas av öppna laborationer. Till grund för detta examensarbete ligger en undersökning som består av observation, enkäter och intervjuer och undersökningen är genomförd i två klasser i skolår åtta respektive skolår nio. Undersökningen visar att det kan finnas många positiva effekter med öppna laborationer. Många av eleverna var positiva till laborationen och tyckte att den var rolig att genomföra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolans senare år
intresse till naturvetenskap
kemilaboration
laboration
öppna laborationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/3906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics