Tecknade serier -som läromedel

Details

Files for download
Icon
Tecknade serier som ...
Icon
Tecknade serier som ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tecknade serier -som läromedel
Author Larsson, Therese
Date 2006
Swedish abstract
Jag vill som blivande lärare i huvudämnet Kultur, Medier och Estetiska uttrycksformer introducera och presentera ett alternativt läromedel och medium i syfte att berika undervisningen samt ge förslag på ytterligare vägar till identifikation och kommunikation i klassrummet. Jag har gjort detta i form av ett projekt vilket har resulterat i en handbok. Denna handbok har som syfte att dels fungera som en introduktion för pedagogen i att lära sig läsa och förstå mediet, samtidigt som jag vill att den ska verka som en inspirationskälla med tips och idéer för fortsatt undervisning i klassrummet. Arbetsprocessen och mina tankar kring handboken finns presenterade i projektredogörelsen. I förarbetet till handboken gjorde jag även en analys av ett läromedel och en serie vilken finns presenterad i en bilaga till projektredogörelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tecknade serier
pedagogik
serier
comics
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/3986 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics