Att byta land - hur migrationserfarenheter kan påverka individen

DSpace Repository

Att byta land - hur migrationserfarenheter kan påverka individen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att byta land - hur migrationserfarenheter kan påverka individen
Author Martinez Damberg, Rebecca ; Mustedanagic, Rizana
Date 2007-04-16
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram några personers egna erfarenheter av migration för att diskutera vad migration kan innebära för dessa människor och hur de upplever att dessa erfarenheter har påverkat dem. Genom att intervjua personer som själva har migrerat har vi kunnat ta reda på hur dessa personer definierar följderna av migrationen och hur de upplever att de har förändrats och vilka resurser och tillgångar de har förskansat sig till följd av migrationen. Resultaten pekar mot att migration trots svåra upplevelser och processer kan leda till en positiv utveckling för migranten som person. Vi har förstått detta resultat utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och utvecklat en tanke om hur socialt arbete med migranter eventuellt kan förbättras med fokus på de positiva aspekterna av migration och dess konsekvenser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject migration
förändring
kris
lösningsfokuserad metod
socialt arbete
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/4003 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics