Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar

DSpace Repository

Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johannesson, Anders
dc.contributor.author Manhammar, Petra
dc.date.accessioned 2007-05-09T09:06:29Z
dc.date.available 2007-05-09T09:06:29Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4053
dc.description I vårt examensarbete har vi velat belysa eventuella beröringspunkter mellan de två utvecklingspsykologiska stadieteorier vi redogjort för och hur barn och ungdomar i åldrarna 6, 12, 15 och 19 år ser på sin studie- och yrkesframtid. Vidare har vi velat undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter, ur elevens perspektiv, att göra insatser i ett tidigare skede än vad som ofta görs idag. Vi har funderat över om valen inför framtida studie- och yrkesval görs vid rätt ålder. Ytterligare en fråga vi försökt besvara är om eleverna har någon form av genomtänkt tänkande då det gäller deras framtida studier och yrke. Vi har använt oss av kvantitativ metod, i form av enkäter, i årskurserna sex, nio och i årskurs tre på gymnasiet. Vid studien av sexåringar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vår undersökning visar att osäkerheten inför både studie- och yrkesval var större bland de äldre eleverna. Det framkom även att typen av tänkt yrke förändrades med ålder från att vara av det konkreta slaget, t ex polis, till att anta en mer abstrakt karaktär, t ex forskare. Vi såg även att synen på drömyrke och tänkt yrke förändrades. I yngre åldrar sammanföll de ofta, t ex fotbollsproffs. Bland de äldre eleverna såg vi antingen att karaktären på drömyrket förändrats till ett i samhället mer vanligt förekommande yrke, t ex jurist, eller att eleverna skilde tydligt mellan drömyrke och tänkt yrke, t ex golfproffs som drömyrke och läkare som tänkt yrke. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject psykologiska utvecklingsfaser en
dc.subject yrkeskunskap en
dc.subject studie- och yrkesval en
dc.subject drömyrke en
dc.subject stadieteorier en
dc.title Ska jag bli polis eller kärnfysiker? En undersökning av hur tankar kring studie- och yrkesvalet skiljer sig hos barn och ungdomar i olika åldrar en
dc.title.alternative Should I be a police or a nuclear physicist? Thoughts on education and occupation among children and youth en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics