Språkutveckling bland tvåspråkiga barn, En undersökning av arbetssätt

DSpace Repository

Språkutveckling bland tvåspråkiga barn, En undersökning av arbetssätt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling bland tvåspråkiga barn, En undersökning av arbetssätt
Author Maher, Huda
Date 2007
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva tre förskolepedagogers arbetssätt och metoder för att utveckla språket hos tvåspråkiga barn. Jag vill presentera olika sätt att arbeta med tvåspråkiga barn i en mångkulturell förskola med hjälp av kvalitativa intervjuer som jag har haft med tre förskolepedagoger. Jag vill få kännedom om sättet pedagogerna arbetar med tvåspråkiga barn och hur verksamheten präglas av pedagogernas arbetssätt i förskolan. Mina frågeställningar är hur det vardagliga arbetssättet och pedagogernas syn på språkutveckling inverkar på barnen och deras lärande? Vilka är pedagogers arbetssätt med tvåspråkiga barn för att utveckla språket? Hur integreras leken i deras arbetssätt? Vilka tankar har pedagogerna om språk och identitet? Undersökningen genomförde jag genom att använda mig av kvalitativa intervjuer där intervjun av pedagogerna hölls i form av samtal. De viktigaste resultaten jag kom fram till i mitt arbete är att det inte finns en enda metod eller/och arbetssätt som är det rätta eller fungerar i arbete med tvåspråkiga barn. I min studie redovisar jag vilka tankar pedagogerna har om modersmålets betydelse som bas för att sedan utveckla det svenska språket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språk, modersmål, lek, identitet, arbetssätt (metod)
Handle http://hdl.handle.net/2043/4062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics