Startpunkt Österlen och Nya broar - En utvärdering av två samverkansprojekt för arbetslösa ungdomar

DSpace Repository

Startpunkt Österlen och Nya broar - En utvärdering av två samverkansprojekt för arbetslösa ungdomar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nordesjö, Kettil
dc.date.accessioned 2007-06-12T12:02:15Z
dc.date.available 2007-06-12T12:02:15Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4150
dc.description Uppsatsen är en utvärdering av Startpunkt Österlen och Nya broar som är två arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar i Tomelilla och Simrishamn, respektive Skurup, Sjöbo och Ystad. Projekten drivs i samverkan mellan främst arbetsförmedling, och kommun, och syftar till att under ett visst antal veckor kartlägga och utbilda deltagaren och coacha denne till arbete. Utvärderingen har en bred ansats och har fyra olika frågeställningar som alla fokuserar på olika delar av projekten. Den första frågeställningen undersöker hur många som har fått arbete. Den andra hur deltagare har upplevt projekten och resultatet av sitt deltagande. Den tredje hur personalen kopplar sin metod till problem och projektmål. Den fjärde frågeställningen undersöker huruvida det finns en samsyn samverkansaktörerna emellan. Projekten hade vid mättillfället 42 % respektive 65 % av deltagarna i arbete. De har överlag uppfattat projekten positivt och exempelvis fått en ökad motivation att fortsätta söka arbete. Personalen har haft en tydlig koppling mellan metod och problem och det är snarare i metodens förutsättningar och implementering som det finns brister. Det finns angående den sista frågeställningen en samsyn i båda projekten kring officiella mål, även om de aktörsspecifika operativa målen skiljer sig åt, vilket kan skapa problem för ett av projekten. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject arbetsmarknadsprojekt en
dc.subject coaching en
dc.subject samverkan en
dc.subject ungdomsarbetslöshet en
dc.subject utvärdering en
dc.title Startpunkt Österlen och Nya broar - En utvärdering av två samverkansprojekt för arbetslösa ungdomar en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics