Flexibilitet - men hur?

DSpace Repository

Flexibilitet - men hur?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundberg, Barbro
dc.date.accessioned 2007-06-18T06:33:09Z
dc.date.available 2007-06-18T06:33:09Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4195
dc.description Den här studien handlar om hur vuxenstuderande vill ha sina studier organiserade. I vuxenutbildningens styrdokument framhålls vikten av flexibelt lärande, som ska ge den studerande möjlighet att själv välja tid, plats, takt och arbetssätt. Den här studien fokuserar på vad målgruppen, de vuxenstuderande, upplever utmärkande för en bra lärandesituation. Undersökningen grundar sig på intervjuer med nio vuxenstuderande, som bearbetats enligt fenomenografisk forskningsmetod. Studiens teoriram utgår från ett sociokulturellt synsätt, där man menar att människor konstruerar sin verklighetsuppfattning i dialog med andra. Studien försöker bidra med kunskap om hur arbetssätt bör utformas för att realisera idén om flexibelt lärande utifrån målgruppens villkor. Resultatet sammanfattas i fyra analyskategorier: • sociala aspekter på lärandesituationen • handledarfunktionen i lärandesituationen • den skriftliga kommunikationen i lärandesituationen • motivationen i lärandesituationen. Dialogens och den sociala interaktionens stora betydelse för lärandet betonas av samtliga informanter. Men det är utbildningsanordnaren eller läraren, som måste skapa interaktionsformer och en miljö, som stimulerar de studerande till aktivt engagemang och inbjuder till ett dialogiskt arbetssätt. Känslan av att ingå i en gruppgemenskap är en viktig komponent i lärandet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject vuxenutbildning en
dc.subject flexibelt lärande en
dc.subject distansutbildning en
dc.subject dialog en
dc.title Flexibilitet - men hur? en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics