Kan illustrationer i läroböcker i matematik skapa svårigheter för elever?

DSpace Repository

Kan illustrationer i läroböcker i matematik skapa svårigheter för elever?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan illustrationer i läroböcker i matematik skapa svårigheter för elever?
Author Schwarz, Lina ; Stamå, Louise
Date 2007-06-20
English abstract
Syftet med arbetet var att undersöka läroböcker i matematik för att se om det fanns några svårigheter kring uppgifter med tillhörande bilder. Vi ville även se om förändrade bilder till en uppgift påverkade elevernas förmåga att lösa den, i förhållande till hur de löste uppgiften med de ursprungliga bilderna. För att ta reda på detta valde vi att granska tre olika läroböcker i matematik. Dessutom gjorde vi en elevundersökning då en elevgrupp fick lösa en och samma uppgift men med olika bilder. Resultatet har visat att det finns en del uppgifter med tillhörande bilder som saknar vardagsanknytning och där bilden är orealistisk, vilket skulle kunna skapa svårigheter för elever. Vidare visade resultatet från elevundersökningen att bilders utformning spelar roll för elevers förmåga att lösa uppgiften.
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka läroböcker i matematik för att se om det fanns några svårigheter kring uppgifter med tillhörande bilder. Vi ville även se om förändrade bilder till en uppgift påverkade elevernas förmåga att lösa den, i förhållande till hur de löste uppgiften med de ursprungliga bilderna. För att ta reda på detta valde vi att granska tre olika läroböcker i matematik. Dessutom gjorde vi en elevundersökning då en elevgrupp fick lösa en och samma uppgift men med olika bilder. Resultatet har visat att det finns en del uppgifter med tillhörande bilder som saknar vardagsanknytning och där bilden är orealistisk, vilket skulle kunna skapa svårigheter för elever. Vidare visade resultatet från elevundersökningen att bilders utformning spelar roll för elevers förmåga att lösa uppgiften.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärobok
bilder
vardagsanknytning
orealistisk
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics