Fysisk planering för fysisk aktivitet - en intervjustudie om stadsplanering och hälsa

DSpace Repository

Fysisk planering för fysisk aktivitet - en intervjustudie om stadsplanering och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk planering för fysisk aktivitet - en intervjustudie om stadsplanering och hälsa
Author Andersson, Sarah
Date 2006
English abstract
This report describes how the word health affects the spatial planning of the city. Further, the interpretation of health in the industry of spatial planning and -constructing is compared to the interpretation of the Social department, since this department is the leading institution of public health in Sweden. The research consists of five qualitative interviews and the purpose is to find out if and how health is promoted by good spatial planning of the city, mainly focusing on increasing physical activity among the citizens. The result shows that the will in the industry of spatial planning to promote health is good, but indistinct directives from the government complicate its work with increasing the physical activity.
Swedish abstract
Detta examensarbete beskriver vilket utrymme begreppet hälsa ges i stadsplaneringen. Vidare jämförs branschen stadsplanering och –byggandes tolkning av begreppet hälsa med Socialdepartementets, eftersom detta departement är företrädare för folkhälsofrågor i Sverige. Undersökningen gjordes med hjälp av fem kvalitativa intervjuer och syftet med den var att ta reda på om och hur hälsa främjas genom en god planering av staden, främst med fokus på ökad fysisk aktivitet bland invånarna. Resultatet visar att viljan är god bland de som arbetar med stadsplanering, men att oklara direktiv från regeringen försvårar arbetet för att öka den fysiska aktiviteten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject folkhälsa
stadsplanering
Handle http://hdl.handle.net/2043/4248 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics