Åldersblandning eller åldersindelning? En jämförande studie ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Åldersblandning eller åldersindelning? En jämförande studie ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åldersblandning eller åldersindelning? En jämförande studie ur ett lärarperspektiv
Author Sonnert, Kerstin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra åldersblandad och åldersindelad undervisning från år 4 - år 6 ur ett lärarperspektiv. Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Materialet består av sju olika lärare på fyra olika skolor, två med åldersblandad och två med åldersindelad verksamhet. Resultatet visar att det i första hand inte handlar om vilket pedagogiskt arbetssätt man väljer när man vill utveckla dagens skolverksamhet, utan mer om hur intresserade, engagerade, flexibla, samarbetsvilliga och utvecklingsbenägna lärarna är. Slutsatsen som dras är att det är svårt eller rättare sagt omöjligt att svara på frågan:"Vilka konsekvenser får olika pedagogiska arbetssätt för elevernas utveckling?" Det beror på att det finns så många olika faktorer som påverkar resultatet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject åldersblandning
åldersindelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4266 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics