Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

DSpace Repository

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Details

Files for download
Icon
Main article/report
Overview of item record
Publication Report
Title Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?
Author Ericsson, Ingegerd
Date 2007
English abstract
What need of education is there among sports leaders in school? Report from projects in the so called “Handslaget”. The Swedish Government has put by one billion SEK to get children and young people more physical active. One of the purposes is to get Sports Clubs to cooperate with schools and to develop methods that can motivate all pupils to be physical active. The aim of the study was to evaluate what need of education there might be among sports leaders in school. Fifteen sports leaders were interviewed, observations of ten different sport activities were made, and applications from the sports clubs were analysed. The result showed that education for leaders of physical activities in school could be recommended in the following areas: 1. Motor skills development, 2. To observe and stimulate children’s motor development in different levels, 3. Motivation and motivation processes, 4. Group processes and conflict solving, 5. How to prevent and treat injuries, 6. Methods in gymnastics, 7. Safety in practicing gymnastics, 8. Increased number of games and warm up exercises for different age groups, 9. Calm down and relaxing exercises.
Swedish abstract
Regeringen har avsatt en miljard kronor för att få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Ett av syftena är att få idrottsföreningar att samarbeta med skolor för att utveckla metoder som kan motivera alla elever till att vara fysiskt aktiva. Syftet med studien var att utvärdera vilket behov av utbildning som eventuellt kan finnas bland föreningsledare som leder fysisk aktivitet i skolan. Följande frågeställningar var utgångspunkter: a) Har föreningen vidtagit några särskilda åtgärder för att erbjuda barn och ungdomar, som idag inte deltar i idrottsverksamhet, lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter inom skolans ram? b) Hur samarbetar föreningen med skolan för att utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet? c) Vilka strategier har föreningen för att erbjuda elever med funktionshinder och/eller motoriska brister meningsfull fysisk aktivitet? d) Vilken ledarutbildning har idrottsledare som leder fysisk aktivitet i skolan? e) Upplever idrottsledare något behov av utbildning eller kompetensutveckling för att leda fysisk aktivitet i skolan och hur ser det behovet i så fall ut? f) Hur märks och vilka konkreta uttryck tar sig eventuella åtgärder och nämnda strategier i skolans föreningsledda aktiviteter? Undersökningen genomfördes i tre delar: 1. Intervjuer med idrottsledare verksamma i skolan; 2. Dokumentanalys av texter i föreningars ansökningshandlingar; 3. Observationer av föreningsledda aktiviteter i skolan. I studien ingår femton idrottsledare i åldrarna 23 till ca 65 år, fördelade på idrotterna akrobatik, basket, bordtennis, brottning, capoeira, fotboll, friidrott, innebandy, orientering och tennis. Utifrån studiens resultat kan utbildning inom följande områden rekommenderas: 1. Barns motoriska utveckling 2. Att observera och stimulera barns motoriska utveckling på olika nivåer 3. Motivation och motivationsprocesser 4. Grupprocesser och konflikthantering 5. Skadeförebyggande åtgärder och omhändertagande vid olycksfall 6. Metodisk stegring inom redskapsträning 7. Mottagning och säkring vid redskapsövningar 8. Utökat övningsförråd av lekar och uppvärmningsövningar för olika åldersgrupper 9. Nedvarvnings-, trygghets- och avslappningsövningar.
Publisher Riksidrottsförbundet
Series/Issue Handslagsrapport 2007:4
ISSN
Language swe (iso)
Subject Handslaget
Sport leaders in school
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedagogical work
Note The study was funded by The Swedish Center for Sports Research, CIF an... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/4268 Permalink to this page
Link http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics