Ta livet tillbaka : att som vuxen läka efter sexuella övergrepp i barndomen

DSpace Repository

Ta livet tillbaka : att som vuxen läka efter sexuella övergrepp i barndomen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Ta livet tillbaka : att som vuxen läka efter sexuella övergrepp i barndomen
Author Björkstam, Elin
Date 2006
English abstract
The main purpose of the essay is to investigate how adult survivors of chilhood sexual abuse cope with their experiences and heal the effects of the trauma. Qualitative interviews were conducted with five subjects. The main findings of the material analysis are the following suggestions: Relationship with husband or other partner has greater positive influence on healing process than relationship with therapist or internet based relationships with other survivors. Survivors can during healing process find a positive meaning to abilities gained in the surviving of trauma. In the healing process survivors can change their basic assumptions in a positive way. The generalisability of essay results is questionable due to the low number of subjects. The findings might be interesting when used in comparison with other studies on the field. The essay is written in Swedish.
Swedish abstract
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur vuxna överlevare från sexuella övergrepp i barndomen hanterar sia erfareneheter och läker effekterna av traumat. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem informanter. De huvudsakliga slutsatserna av materialanalysen är följande: Relationen till make eller annan partner har större positivt inflyttande på läkningsprocessen än relationen till terapeut eller internetbaserade relationer till andra överlevare. Överlevare kan under läkningsprocessen finna en positiv mening i förmågor de tillägnat sig för att överleva traumat. I läkningsprocessen kan överlevare ändra sina grundantaganden i positiv riktning. Generaliserbarheten av uppsatsens resultat kan ifrågasättas på grund av det låga antalet informanter. Resultatet kan dock vara intressant att använda som jämförelse med andra studier på samma ämnesområde.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sexuella övergrepp
trauma
läkningsprocess
healing
child abuse
sexual abuse
coping
resilience
survivor
överlevare
Handle http://hdl.handle.net/2043/4286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics