MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Matriks – lärresurser och erfarenhetstorg för matematik. Projektutvärdering

DSpace Repository

Matriks – lärresurser och erfarenhetstorg för matematik. Projektutvärdering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Matriks – lärresurser och erfarenhetstorg för matematik. Projektutvärdering
Author Lindholm, Jessica ; Ranebo, Stellan
Date 2007
English abstract
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) och Kungl. biblioteket/BIBSAM har under 2006 finansierat Matriks, ett utvecklingsprojekt vars huvudsyfte har varit att skapa ett nätverk för återanvändning och kommentering av digitala lärresurser inom matematik. I samband med projektets avslutande har en utvärdering av två externa personer utförts på uppdrag av NSHU och KB/BIBSAM, och föreligger här. Utvärderingen syftar till att ge en mer generell bild av nyttan med återanvändning av digitala lärresurser och behoven av att externt finansiera en vidare verksamhet. Utvärderingen ska enligt givet uppdrag besvara följande frågor: Har projektet uppnått de uppsatta målen? Om så icke skett, hur ska det förklaras?; Vilka allmänna slutsatser kan man dra utifrån projektet för fortsatta insatser inom området digitala lärresurser, t.ex. med avseende på nyttan av att återanvända digitala lärresurser, för den enskilde läraren eller lärosätet (effektivitet/tidsvinst) - pedagogiskt värde och pedagogiska svårigheter med att återanvända digitala lärresurser. - vilka lärresurser har en potential för användning och återanvändning; - incitament för lärare att använda digitala lärresurser som andra skapat och incitament för att skapa delbara resurser; - användbarhet av externt producerat material (i detta fall specifikt URs material); potential i peer-to-peer nätverk i förhållande till traditionella arkiv; - vinster och problem med anknytningen till etablerade bibliotekssystem, särsk. frågor kring klassifikation och katalogisering av digitala lärresurser; anpassning och översättning av LOM och andra digitala standarder till LIBRIS och MARC21; synliggörande av digitala lärresurser i LIBRIS och andra bibliotekskataloger. Utvärderingen är tänkt att utgöra ett beslutsunderlag för NSHU och KB/BIBSAM och innehåller rekommendationer för hur myndigheterna bör gå vidare med arbetet kring digitala lärresurser generellt och specifikt inom matematik.
Link http://www.nshu.se/download/6206/2007_4matriksutva... (external link to publication)
Publisher NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Series/Issue NSHU;4
ISBN 978-91-85777-15-0
Language swe (iso)
Subject e-learning
semantic web
matematikundervisning
digitala lärresurser
metadata
Matriks
datorstödd undervisning
Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/4342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics