Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla?

DSpace Repository

Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Linder, Åsa
dc.contributor.author Svensson, Johanna
dc.date.accessioned 2007-08-20T09:10:00Z
dc.date.available 2007-08-20T09:10:00Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4351
dc.description Syftet med vår undersökning var att se om man med hjälp av pedagogiskt drama kan stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla. Eftersom vi båda arbetar med intellektuellt funktionshindrade barn och tycker det är stimulerande och utmanande, valde vi att göra vår undersökning i en dramagrupp med 10 grundsärskoleelever. Under vårterminen har dramagruppen arbetat med ett projekt om Leonardo Da Vinci som avslutades med en teaterföreställning. Vi valde att samla in vårt empiriska material genom kvalitativa studier i form av observationer och intervjuer. Åsa som var involverad i projektet genomförde deltagande observationer under vårterminens dramapass. Eftersom det kan vara svårt att förhålla sig objektiv i deltagande observationer valde vi att även göra intervjuer. Intervjuerna genomfördes av Johanna som inte var involverad i projektet. Vi valde att analysera vårt resultat med hjälp av Chaibs fem kategorier; självförtroende, frihetskänsla, identitet, den kommunikativa kompetensen och empati. Kategorierna hjälpte oss att få en struktur till att redovisa vårt resultat. Resultatet visade att barnen blivit mer säkra på sig själv och att de upplevde att de hade lärt sig något. Vi har kommit fram till att pedagogiskt drama är en metod att arbeta med för att skapa trygga elever som känner sig säkra i sig själv. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Pedagogiskt drama en
dc.subject intellektuellt funktionshindrade en
dc.subject självkänsla en
dc.title Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok FineArt en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics