Hundar som hjälpmedel i vård och terapi. En studie om djur som hjälpmedel i behandlingsarbete.

DSpace Repository

Hundar som hjälpmedel i vård och terapi. En studie om djur som hjälpmedel i behandlingsarbete.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hundar som hjälpmedel i vård och terapi. En studie om djur som hjälpmedel i behandlingsarbete.
Author Glingsten, Gunilla ; Lund, Rosemarie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur djur, med fokus på hundar, används som hjälpmedel i behandlingsarbete samt vilka effekter användningen av hundar anses ha. Vi fördjupade oss i de metoder som finns med djur som hjälpmedel samt studerade ett exempel på ett behandlingshem där hundar används i vård- och terapisyfte. Genom en litteraturstudie och en kvalitativ intervjuundersökning har vi fått svar på följande frågeställningar: Hur kan hundar användas som hjälpmedel i behandlingsarbete och vilka arbetsmetoder finns? Vilka fysiska och psykiska effekter kan användningen av hundar som ett hjälpmedel i vård- och terapisyfte ha? Vad gör en hund till en bra vård- och terapihund? Hur används hundar på en missbruksinstitution för äldre män? Resultatet pekar på att hundar kan användas i vård- och terapisyfte genom användning av de metoder som finns, det vill säga Animal-Assisted Activity, Animal-Assisted Therapy samt Animal-Assisted Therapy in Counseling. Vad som gör en hund till en bra vård- och terapihund är att den tränas på adekvat sätt, har ett bra temperament samt har en hundförare som ser till klientens och hundens bästa. De fysiska och psykiska effekter som uppstår i interaktionen mellan hund och människa är att den ger ökad anknytning, empati och motivation samt en höjning av oxytocinhalten. Hundarna på behandlingshemmet vi studerade används i klienternas syfte för att erbjuda tekniker som underlättar förhållandet till anknytningen, för att öka empatin, som motivationshöjare till terapi och motion samt för att höja oxytocinhalten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Behandling
Djur
Empati
Hjälpmedel
Hundar
Metoder
Motivation
Oxytocin
Handle http://hdl.handle.net/2043/4513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics