Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - Antirasism i rörelse

DSpace Repository

Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - Antirasism i rörelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - Antirasism i rörelse
Author Malmsten, Jenny
Date 2007
English abstract
The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples presented in this study represent. The antiracist actors are rooted in civil society, but also have strong connections with the government through government funding. In order to explore the antiracist actors I have focused on three themes: (1) the shapes and forms of racism, (2) antiracism as a phenomenon, and (3) antiracism as a social arena. The main conclusion from my study in this respect is that the antiracist actors are part of what I call association-driven antiracism. The association-driven antiracism is characterized by non-violent methods and the antiracist actors do not focus on racist adversaries, instead they work with target groups trying to influence them in an antiracist way. The association-driven antiracism secures its continuity through networks, since many activities are project-based and only last for a limited period of time. Also, the antiracist actors are not representatives of particular political parties, instead they gather around the question at hand, antiracism. The antiracist actors within the association-driven antiracism are in close collaboration with the government and partly finance their activities with government funding. This collaboration can be explained as a positive steering process, the rulers (the government) and those who are ruled (the antiracist actors) agree on an antiracist ideology and work in the same direction.
Swedish abstract
Syftet med avhandlingen är att genom det empiriska underlaget analysera antirasism som företeelse och utforska vad som är utmärkande för den form av antirasism som Antirasistiska filmdagar (ARF) och Arm i arm – 4:e initiativet (Arm i arm) representerar. ARF är en antirasistisk verksamhet som fokuserar på påverkansarbete och Arm i arm är en statlig satsning inom vilken 45 projekt erhållit medel för att bedriva antirasistiska verksamheter av olika slag. Dessa antirasistiska aktörer studeras utifrån teori, praktik och organisering för att belysa det jag kallar den föreningsdrivna antirasismen och jag visar också hur de antirasistiska aktörerna i denna studie förhåller sig till sina antirasistiska verksamheter. För att undersöka det utgår jag från några centrala teman som också utgör tre kapitel i avhandlingen: (1) Rasismens former och uttryck som handlar om vad antirasismen vill motverka, (2) Antirasism som företeelse som belyser antirasism utifrån såväl ett teoretiskt perspektiv som de antirasistiska aktörernas förhållningssätt i praktiken och (3) Antirasism som social arena som handlar om hur engagemanget kring antirasism organiseras. Genom teorier om det civila samhället och sociala rörelser diskuteras de antirasistiska aktörernas organisatoriska plattform och om de kan sägas vara en del av en antirasistisk rörelse. Med utgångspunkt i Meluccis rörelseteorier finns det aspekter som talar för det, men argumenten mot överväger, främst utifrån bakgrunden att de antirasistiska aktörerna saknar en tydligt identifierbar motståndare och istället agerar gentemot målgrupper. Det som utmärker den föreningsdrivna antirasismen är att den karaktäriseras av demokratiska arbetsformer, icke-våldsarbete och ett nära samarbete med stat och/eller kommun. Eftersom många aktiviteter är projektdrivna säkras kontinuiteten genom nätverk. Partipolitiskt går det inte att placera den föreningsdrivna antirasismen i något block utan de antirasistiska aktörerna samlas kring sakfrågan, antirasism.
Publisher Internationell Migration och Etniska Relationer, IMER och Malmö Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, Malmö högskola och Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, ISV, Linköpings universitet
Series/Issue Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations;No 6
Linköping Studies in Arts and Science;No 406
ISSN 1652-3997
0282-9800
ISBN 978-91-7104-076-3
978-91-85895-80-9
Pages 260
Language swe (iso)
Subject Antiracism
Racism
Ethnicity
Discrimination
Everyday racism
Civil society
Non-Governmental Organization
NGO
Association-driven antiracism
Human Rights
Social Movement
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/4624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics