Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences

DSpace Repository

Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences
Author Rubinstein Reich, Lena ; Eriksson Sjöö, Tina ; Sild Lönroth, Carina ; Fresko, Barbara
Date 2007
English abstract
The paper presents an ongoing project on how student teachers in Sweden can make use of experiences they acquire outside ordinary higher education in order to develop important parts of their professional competences such as empathy, perspective taking and ability to make judgements. These experiences could be temporarily working as assistants in schools, as care takers, mentors/tutors, leisure time/sport leaders or being active in organizations like youth clubs, the scouts etc. Students in teacher education and social work programmes and mentors (higher education students) in a mentoring project take part in a number of group seminars. In the seminars methods have been developed to make use of the students’ experiences in the form of personal narratives.
Swedish abstract
Paperet presenterar ett pågående projekt, som finansieras av Nshu, "Studentens utveckling mot professionell kompetens". Projektet omfattar studenter i socionom- och lärarutbildningarna samt studenter som är mentorer (högskolestudenter) i Näktergalen mentorsverksamhet. I denna verksamhet, Näktergalen, medverkar studenter från olika områden inom Malmö högskola som mentorer för var sitt skolbarn. Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla metoder som tillvaratar studenters erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext på ett sätt som stödjer deras lärande inom områden av vikt för det yrke de utbildar sig till, särskilt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Language eng (iso)
Subject higher education
professional competences
life experiences
perspective taking
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/4643 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics