Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?

DSpace Repository

Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?
Author Dahlgren, Anita ; Ekberg, Jan-Eric ; Peterson, Tomas
Date 2007
Swedish abstract
Skolans verksamhet är ständigt i fokus och föremål för mångas tänkande och tyckande. Alla är eller har på något sätt varit berörda av den. Skolan är en komplex verksamhet, som skall uppfylla både samhällets och individens behov och krav. Verksamheten studeras och utvärderas för att göra den så givande och bra som möjligt för varje enskild individ. I ett skolämne som Idrott och hälsa finns även en tydlig relation till föreningsliv (idrott) och en betydelse för samhället (hälsa). På senare tid har ett ökat antal studier fokuserat på ämnet och dess förutsättningar och effekter. Många av dessa studier har koncentrerat sig på lärares/elevers uppfattning av verksamheten och är inte i första hand studier av de processer som sker i själva verksamheten. Det finns således ett behov av kunskap om de organiserade lärandesituationerna i skolan. Syftet med projektet är att, med den organiserade lärandesituationen i centrum, dvs., lektionen i Idrott och hälsa, studera och beskriva olika faktorer som påverkar skeendet, och en central del är att studera det faktiska skeendet. Lärarnas och elevernas förståelse för och erfarenhet av idrott och ämnet Idrott och hälsa utgör en andra del av studien. En tredje del syftar till att belysa de sociala sammanhang elever och lärare befinner sig i med hänsyn bland annat till kön och social bakgrund.
Link http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR2007_10.pdf... (external link to publication)
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Resultatdialog 2007 : Forskning inom utbildningsvetenskap
Series/Issue Vetenskapsrådets Rapportserie;10
ISSN 1651-7350
ISBN 978-91-7307-115-4
Pages 29-35
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Handle http://hdl.handle.net/2043/4926 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics