Motivationsfaktorer för matematiklärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Motivationsfaktorer för matematiklärande
Author Johansson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att genomföra en undersökning för att identifiera vilka faktorer elever som studerar Matematik B på gymnasieskolan, anser vara viktiga för deras motivation i matematik. Fokus låg på differenser mellan könen. Undersökningen omfattade totalt 107 elever och utfördes på en gymnasieskola i södra Sverige i november 2007. En enkät delades ut till eleverna där de fick ange i vilken grad de instämde med ett antal faktorers betydelse för deras motivation i matematik. Två enskilda faktorer kunde utläsas vara av klart större vikt för elevernas motivation än de övriga. Dessa var elevernas förståelse och framgångar i matematik. Endast mindre variationer kunde dock ses mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Enkätundersökning
Gymnasieskola
Matematik
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/5631 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics