Är matematikboken detsamma som kursen? Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination

DSpace Repository

Är matematikboken detsamma som kursen? Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Är matematikboken detsamma som kursen? Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination
Author Svedholm, Carina ; Forss, Marianne
Date 2007
Swedish abstract
Vårt arbete har gått ut på att låta matematikämnets strävansmål och kursernas uppnåendemål styra vår undervisning och examination i stället för innehållet i en lärobok. Vi vill visa hur vi låter kursmålen utgöra innehållsförteckningen i vår egenkonstruerade ”lärobok” som vi satt samman av övningar för att träna flera nödvändiga färdigheter i ämnet och få eleverna att jobba mer aktivt under lektionerna. Eleverna arbetar i mindre grupper och individualiseringen sker inom uppgiften. Övningarnas utseende styr utvärderingen och vi försöker bedöma elevernas kunskaper ur flera olika aspekter med utgångspunkt i de nationella provens bedömningsmall.
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Stipendiater 2007.
Handle http://hdl.handle.net/2043/5661 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics