Medias bild av den svenska skolan – pedagogers reflektioner

DSpace Repository

Medias bild av den svenska skolan – pedagogers reflektioner

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Medias bild av den svenska skolan – pedagogers reflektioner
Author Hyllengren, Peter ; Hezareh, Aman
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet beskriver den mediebild som finns av den svenska skolan. Det presenterar även teorier som visar att media vinklar sina rapporteringar. Begreppet respekt definieras i syftet att få en klarare bild av vad det innebär. Dion Sommers och Jesper Juul & Helle Jensens teorier användas för att analysera vårt empiriska material. Deras teorier säger bl.a. att samhällets förändrade barnsyn måste beaktas för att vi inte ska tro att nutidens barn är respektlösa. I den empiriska undersökningen har vi använt oss av både kvalitativa intervjuer och enkäter, för att kunna kvantifiera. Fem pedagoger har intervjuats och 52 enkäter har samlats in från ett antal skolor. Vår slutsats är att medias bild av den svenska skolan stämmer med de tillfrågade pedagogernas uppfattningar om hur det är i skolan och att ett stort antal pedagoger efterfrågade mer utbildning kring konflikthantering och respekt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject respekt
pedagoger
skola
media
förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics