Information och individuellet omhändertagande av bröstcancer-patienter

DSpace Repository

Information och individuellet omhändertagande av bröstcancer-patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Information och individuellet omhändertagande av bröstcancer-patienter
Author Sundberg, Catharina ; Jarvén, Marica
Date 2006
English abstract
In Sweden about 6800 females are affected by breast cancer each year. The oncology clinic at MAS hospital in Malmö accepts approximately 230 breast cancer patients for radiation treatments and / or chemotherapy. Proceeding the initial doctors appointment the patients frequently feel abandoned and isolated and continue to require a large amount of information. An empirical study with quantitative attempts was conducted to investigate if directed information with a consultation nurse, could increase the female breast cancer patient’s comfort and wellbeing. Two groups were formed out of which a trial group had an information session with an oncology consultation nurse, and both groups had to complete a questionnaire. The results proved that the trial group to a greater extent knew when to call, and which nurse to contact. They exercised more and felt better both physically and emotionally. Both groups felt well looked after and were satisfied with the advice provided.
Swedish abstract
I Sverige drabbas ca 6 800 kvinnor av bröstcancer varje år. Onkologiska kliniken på universitetssjukhuset MAS i Malmö tar årligen emot cirka 230 bröstcancer-patienter för strål- och/eller cytostatikabehandling. Efter det första uppföljande läkarbesöket känner sig patienten ofta ensam och övergiven och fortsätter att ha ett stort behov av information. En empirisk kontrollstudie med kvantitativ ansats gjordes med syfte att undersöka om ett riktat informationssamtal med rådgivande onkologisjuksköterska, kunde öka kvinnliga bröstcancerpatienters trygghet och välbefinnande. Studiegruppen erhöll ett informationssamtal med sjuksköterska och båda grupperna fick besvara en enkät. Resultatet visade att studiegruppen i större omfattning visste när och till vilken sjuksköterska de skulle ringa. De motionerade mer och mådde fysiskt och psykiskt bättre. Båda grupperna kände sig väl omhändertagna och nöjda med råden de fick.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bröstcancer
breast cancer
uppföljning
follow up
information
information
omvårdnad
care
trygghet
comfort
stöd
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/5764 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics