Hur elever hanterar sina läxor

DSpace Repository

Hur elever hanterar sina läxor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur elever hanterar sina läxor
Author Witting, Diana
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att visa hur elever på högstadiet hanterar sina läxor och deras möjlighet att få läxhjälp i hemmet. Jag ville även kartlägga ungdomarnas attityder till läxor. För att få svar på mina frågor gjorde jag en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervju. Genom dessa metoder framkom det att ungdomarna tycker att läxor är en jobbig hemuppgift som måste göras för att lära sig att ta ansvar och utvecklas. Merparten anser att man lär sig mer av att ha läxor och har svårt att tänka sig en skola utan läxor. Eleverna har stora möjligheter att få hjälp med läxan av föräldrarna. De har strategier i form av studieteknik för att hantera läxorna, men dessa tekniker skulle kunna utnyttjas mer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Enkätundersökning
Hemuppgift
Inlärningsmiljöer
Intervjuer
Läxor
Studieteknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics