Vilka tankar hade nyutexaminerade lärare i matematik om undervisningen och hur tänker de idag?

DSpace Repository

Vilka tankar hade nyutexaminerade lärare i matematik om undervisningen och hur tänker de idag?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka tankar hade nyutexaminerade lärare i matematik om undervisningen och hur tänker de idag?
Author Ek, Anna ; Johansson, Camilla
Date 2008
Swedish abstract
Under vår utbildning på Lärarutbildningen på Malmö högskola har lärobokens vara eller inte vara ständigt diskuterats i olika sammanhang. Därigenom har våra frågor väckts kring användandet av läroboken ute i skolorna. För att svara på dessa frågor har vi intervjuat sex lärare för att se hur deras tankar, arbetssätt och inställning till läroböcker har förändrats från examen till idag. I vårt arbete behandlar vi olika lärande- och kunskapsteorier som berör användandet av läroboken och synen på kunskap och lärande. Utifrån vårt resultat anser lärare att läroboken i matematik är ett stort stöd i undervisningen och en viktig del i färdighetsträningen. Däremot hade alla lärarna i undersökningen stora ambitioner att arbeta mer laborativt och med praktiska material med detta är inte möjligt på grund av tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärobok
matematik
alternativa läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/5800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics